bewoners - expert inschakelen - hang-en-sluitwerk monteren 

Hang-en-sluitwerk monteren

hang en sluitwerk

Belangrijk bij de beveiliging van uw huis is dat u de juiste producten gebruikt. Hang-en-sluitwerk dat getest en goedgekeurd is en op de juiste manier bevestigd is door een PKVW-expert. Op die manier is uw woning zo optimaal mogelijk beveiligd. 

Waarom schakelt u een PKVW-expert in?

Een PKVW-bedrijf is erkend als PKVW-expert. Dit betekent dat hij weet aan welke eisen hang-en-sluitwerk moet voldoen en hoe een woning beveiligd moet worden om te voldoen aan de eisen van het certificaat Beveiligde Woning. Ook weet de expert hoe hij een woning moet nalopen op verbeterpunten.

Een PKVW-expert monteert niet alleen hang-en-sluitwerk, maar geeft ook preventietips. Bijvoorbeeld over verlichting, het gebruik van rookmelders en de bereikbaarheid van ramen via opklimmen en meer.

Wist u dat… 

  • Een PKVW-expert elke 2 jaar opnieuw wordt getraind om de trends in het vak bij te houden.
  • Elke PKVW-expert aangesloten is bij een certificatie-instelling die hem helpt bij het hanteren van de juiste regels en het uitgeven en bijhouden van de certificaten.
  • Het CCV elke 3 jaar de eisen en aanbevelingen van het Politiekeurmerk toetst aan de huidige ontwikkelingen zoals nieuwe werkwijzes van de inbreker.
  • Er ook elke 3 jaar nieuwe handboeken gemaakt worden voor alle professionals die werken met het Politiekeurmerk.
  • Er 2 keer per jaar een actuele productenlijst komt met nieuwe goedgekeurde producten.
  • De Beveiligingsrichtlijn - waar elke PKVW-expert zich aan moet houden - ook elk jaar een update krijgt.

En zoek hier naar een expert bij u in de buurt.

Hier vindt u de productenlijst