bewoners - expert inschakelen - pkvw-certificaat behalen 

PKVW-certificaat behalen

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning ontvangt u als uw huis aan een aantal eisen voldoet. In het kort zijn die eisen:

  • Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.
  • Verlichting bij de buitendeuren.
  • Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat.
  • Rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.

Het certificaat geeft aan dat uw woning voldoet aan de eisen van een goed beveiligd huis. Maar dat is meer dan alleen hang-en-sluitwerk. Het gaat ook om het juiste gebruik van de sloten, het gebruik van goede verlichting in en om uw woning. En de inzet van sociale controle. Dit hele pakket valt onder het Politiekeurmerk Veilig wonen.

Vind hier een Politiekeurmerk-expert bij u in de buurt.

Waaraan moet uw woning precies voldoen voor het PKVW-keurmerk? Op deze pagina vindt u alle eisen.

Kosten van PKVW-certificaat Beveiligde Woning

Als bewoner kunt u het PKVW-certificaat niet zomaar kopen. Uw woning moet namelijk eerst voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Een PKVW-erkend bedrijf zorgt ervoor dat u uw certificaat krijgt. 

Het CCV kan geen eenduidig antwoord geven wat een certificaat kost. Neem hiervoor altijd contact op met een PKVW-bedrijf. Hieronder vindt u wel enkele richtlijnen:

Richtlijnen kosten certificaat

Uw woning is helemaal in orde en er is niets nodig

In dat geval brengt het PKVW-erkende bedrijf inspectiekosten en certificaatkosten in rekening. Een  inspecteur bekijkt uw woning en controleert of het juiste hang-en-sluitwerk gebruikt is én of de montage goed verricht is. De prijzen voor deze dienst verschillen per PKVW-bedrijf. 

PKVW-bedrijf beveiligt uw woning en u krijgt een certificaat

Een deel van de PKVW-bedrijven specificeert de rekening in beveiligingswerk, het arbeidsloon en de certificaatkosten. Een ander deel van de bedrijven biedt het certificaat aan als onderdeel van de opdracht. Zij brengen hiervoor geen aparte kosten in rekening. U kunt het beste van tevoren vragen welke methode een bedrijf hanteert. 

U weet dat er een certificaat op uw woning is afgegeven, maar deze is kwijt

In dat geval kunt u gratis een kopie aanvragen bij het CCV via pkvw(at)hetccv.nl. U krijgt een certificaat met het woord kopie naar het adres toegezonden dat u als woonadres opgeeft. Dit adres wordt ook op het certificaat vermeld.