bewoners - expert inschakelen - pkvw-certificaat behalen 

PKVW-certificaat behalen

Het PKVW-certificaat Beveiligde Woning ontvangt u als uw huis aan een aantal eisen voldoet. In het kort zijn die eisen:

  • Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.
  • Verlichting bij de buitendeuren.
  • Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat.
  • Rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.

Het certificaat geeft aan dat uw woning voldoet aan de eisen van een goed beveiligd huis. Maar dat is meer dan alleen hang-en-sluitwerk. Het gaat ook om het juiste gebruik van de sloten, het gebruik van goede verlichting in en om uw woning. En de inzet van sociale controle. Dit hele pakket valt onder het Politiekeurmerk Veilig wonen.

Vind een Politiekeurmerk-expert bij u in de buurt

Waaraan moet uw woning precies voldoen voor het PKVW-keurmerk? Op deze pagina vindt u alle eisen.

Kosten van PKVW-certificaat Beveiligde Woning

Als bewoner kunt u het PKVW-certificaat niet zomaar kopen. Uw woning moet namelijk eerst voldoen aan de actuele PKVW-eisen. Een PKVW-erkend bedrijf zorgt ervoor dat u uw certificaat krijgt. Het CCV kan geen eensluidend antwoord geven op de vraag wat een certificaat kost. Neem hiervoor altijd contact op met een PKVW-bedrijf.

Met een PKVW-verklaring spreidt u de kosten van een PKVW-certificaat

Naast het PKVW-certificaat kunt u vanaf 2018 ook  een PKVW-verklaring ontvangen, wanneer u een deel van uw woning laat beveiligen door een PKVW-expert.

De verklaring kan gelden voor onderstaande 6 onderdelen (niet elke woning heeft deze 6 onderdelen):

  1. voorgevel van de begane grond inclusief verlichting;
  2. achtergevel van de begane grond inclusief verlichting;
  3. zijgevel van de begane grond inclusief verlichting;
  4. voorgevel eerste verdieping, inclusief verlichting bij bereikbare deuren; uitgifte enkel mogelijk wanneer ook verklaring voorgevel begane grond is afgegeven;
  5. achtergevel eerste verdieping, inclusief verlichting bij bereikbare deuren; uitgifte enkel mogelijk wanneer ook verklaring achtergevel begane grond is afgegeven;
  6. zijgevel eerste verdieping, inclusief verlichting bij bereikbare deuren; uitgifte enkel mogelijk wanneer ook verklaring zijgevel begane grond is afgegeven.

Het voordeel is dat u als woningeigenaar hiermee de kosten voor het verkrijgen van een volledig PKVW-certificaat op de woning kunt spreiden.

Richtlijnen kosten certificaat

Uw woning is helemaal in orde en er is niets nodig

In dat geval brengt het PKVW-erkende bedrijf inspectiekosten in rekening. Een  inspecteur bekijkt uw woning en controleert of het juiste hang-en-sluitwerk gebruikt is én of de montage goed verricht is. De prijzen voor deze dienst verschillen per PKVW-bedrijf. 

PKVW-bedrijf beveiligt uw woning en u krijgt een certificaat

Een deel van de PKVW-bedrijven specificeert de rekening in beveiligingswerk en het arbeidsloon. Voor het uiteindelijk opleveren van de verklaring of het volledige certificaat worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

U weet dat er een certificaat op uw woning is afgegeven, maar deze is kwijt

In dat geval kunt u gratis een kopie aanvragen bij het CCV via pkvw(at)hetccv.nl. U krijgt een certificaat met het woord kopie naar het adres toegezonden dat u als woonadres opgeeft. Dit adres wordt ook op het certificaat vermeld.