bewoners - het keurmerk - gemeentesubsidie pkvw 

Gemeentesubsidie PKVW

Ook gemeenten zijn actief om woninginbraak te voorkomen. Een aantal gemeenten geeft daarom subsidie om het Politiekeurmerk te behalen. U krijgt dan een financiële bijdrage om uw huis volgens het Politiekeurmerk te laten beveiligen.

Vraag bij uw gemeente na of ze nog actief PKVW-subsidies geven. Of kijk hieronder of uw gemeente op de lijst staat. Subsidies voor PKVW worden ook vaak vermeld op voorlichtingsbijeenkomsten, in huis-aan-huis bladen of wijkkranten, nieuwsbrieven en op de gemeentewebsite.

Soms biedt de gemeente geen ondersteuning in de vorm van een subsidie voor de hele gemeente, maar wel voor buurtinitiatieven om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Of de gemeente ondersteunt bewoners bij het opzetten van een (digitale) buurtpreventiegroep. Vraag bij uw gemeente na waar en hoe u uw ideeën voor de buurt kunt presenteren.

Hieronder de gemeenten die actief zijn rondom het keurmerk. Wilt u als gemeente hiertussen staan? Stuur dan een mail naar pkvw(at)hetccv.nl

Controleer eerst bij uw gemeente of ze nog actief subsidies geven.

Overzicht gemeenten

Amstelveen
Amstelveen ondersteunt inwoners die zelf maatregelen treffen om hun woning volgens het PKVW beveiligen tegen inbraak. De gemeente heeft voor 2015 een subsidieregeling ingesteld van €30.000. Hier meer informatie.

Utrecht
In Utrecht kunnen de bewoners 33% van de factuur terugkrijgen tot een maximum van €400.

Daarnaast heeft Utrecht een vergoeding van 50% van de aanschafprijs van bijvoorbeeld hekken voor de afsluiting van de achterpaden of voor achterpadverlichting. Hierbij moeten alle bewoners achter het initiatief staan om zo aan te geven dat zij daarmee zelf ook willen bijdragen aan de veiligheid in hun woonomgeving. Het gemiddelde bedrag om een woning in Utrecht te beveiligen volgens PKVW Bestaande Bouw is €800. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Voorschoten
De gemeente Voorschoten draagt bij aan een aanpassing van de woning volgens het PKVW, door 50% te vergoeden tot een maximum van €200 per aangepaste woning. Hier meer informatie.

Waddinxveen
De gemeente Waddinxveen geeft subsidie aan particuliere eigenaren van bestaande woningen of appartementen die hun woning willen beveiligen volgens de richtlijnen van het PKVW. De kosten van verlichting aan de eigen schuur, schutting of garage om het achterpad te verlichten mogen bij deze subsidieaanvraag gevoegd worden. De gemeente vergoedt 25% van de gemaakte kosten, met een maximum bedrag van €200 per bestaande woning. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.