11 januari 2018

Amstelveen stelt € 30.000 beschikbaar voor inbraakpreventie

De gemeente Amstelveen wil het aantal woninginbraken verlagen en ondersteunt daarom bewoners die maatregelen nemen om hun woning beter te beveiligen. Amstelveen stelt hiervoor € 30.000 beschikbaar in 2018. Inwoners kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling bij de aanschaf van inbraakwerende materialen die zijn goedgekeurd volgens het Politiekeurmerk veilig Wonen (PKVW).

2 subsidies

Bewoners kunnen kiezen voor 1 van de volgende 2 subsidies:

  • Maximaal € 500,- voor het volledig beveiligen van de woning conform het PKVW.
  • Maximaal € 300,- voor de aanschaf van hang- en sluitwerk dat is goedgekeurd voor het PKVW.

De gemeente Amstelveen heeft 4 leveranciers geselecteerd die deelnemen aan deze subsidieregeling. De deelnemende leveranciers zijn PKVW-gecertificeerd.