3 april 2017

Langer veilig thuis wonen, kies voor kwaliteitsproducten

Ouderen geven aan graag zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. De overheid stimuleert dit ook. Dat langer thuis wonen moet wel prettig en veilig zijn. Als je minder mobiel bent, kan dat een belemmering vormen. Hoe doe je de deur open? En doe je nog wel de deur open voor iedereen? Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) adviseert om goed na te denken over dit soort vraagstukken. Bijvoorbeeld samen met familie, vrienden, buurtbewoners of professionals van de zorginstelling of woningbouwcorporatie. 

Toegangssysteem

De thuiszorgmedewerker, maaltijdservice en schoonmaker moeten allemaal (zorg)woningen binnen kunnen. Inbrekers of mensen die misbruik van de bewoner willen maken, horen er niet thuis. Wanneer ouderen zelf de deur niet meer kunnen openen, dan kan een toegangssysteem uitkomst bieden. Woont u in een woning van een zorginstelling, bespreek nut en noodzaak van een toegangssysteem dan gezamenlijk. Neem de tijd om een keuze te maken en houdt tegelijkertijd het onderwerp bespreekbaar.

Mechanisch

Er zijn 2 soorten systemen: mechanische en elektronische. Een sleutelkluisje is zo’n mechanische oplossing. Hierbij wordt een generale hoofdsleutel of een codebediening gebruikt om het kluisje te openen. Daarin ligt de sleutel van uw woning. Zo kan bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerker naar binnen. Lilian Tieman van het CCV: "Met een sleutelkluisje dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat u een getest en gecertificeerd product heeft. Dit herkent u aan minimaal 2 SKG-sterren." Deze sterren staan altijd op het product (zie afbeelding). Let wel bij een SKG**® gecertificeerd sleutelkluisje met een cilinder op het volgende: er moet hier een voorziening tegen de inbraakmethode cilindertrekken bij zijn, let daarbij op SKG***®.

Elektronisch

Verder komen er steeds meer elektronische toegangssystemen op de markt. Hiermee komt iemand met een elektronische sleutel, zoals via een mobiele telefoon, tag of pasje, de woning binnen. Deze sleutel en het sluitsysteem communiceren met elkaar. Belangrijk is dat het sluitsysteem voldoet aan minimaal 2 SKG-sterren inclusief elektronica-eisen; hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld manipulatie van de elektronica: met andere woorden hoe eenvoudig is de code te breken?

Kwaliteit

Er zijn verschillende gecertificeerde producten en systemen te koop. Maar er komen ook nog steeds mechanische producten en elektronische systemen op de markt die nog niet gecertificeerd zijn. Belangrijk is dus om u goed te laten adviseren door een erkend beveiligingsbedrijf en de SKG-certificatie te controleren. Zo’n expert weet ook hoe de rest van de deur en eventueel glas daarin moet worden beveiligd.

Tieman adviseert om altijd te kiezen voor een kwaliteitsproduct dat tegelijkertijd makkelijk te gebruiken is. "Wat prettig werkt, verschilt van persoon tot persoon. Overleg vooraf met een eventuele verhuurder, woningcorporatie, Vereniging van Eigenaren of de zorginstantie. Laat vervolgens het systeem installeren door een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Het is belangrijk dat u zich thuis veilig voelt", benadrukt Tieman.

Meer informatie