13 maart 2018

Medemblik maakt het inbrekers moeilijk

De gemeente Medemblik maakt de komende jaren prioriteit van het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit blijkt uit het Veiligheidsbeleid 2019-2022. De inbraken vinden vooral plaats in de dorpen langs snelweg A7 die makkelijk toegankelijk zijn.

WhatsApp buurtpreventie 

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik deed de afgelopen jaren al veel aan voorlichting en stimuleren van buurtpreventie. Dit leverde circa 80 WhatsApp buurtpreventie groepen op. Hierdoor daalde het aantal aangiftes van woninginbraken van 143 in 2015 naar 99 in 2017. 

Samen met organisaties als de politie en woningbouwverenigingen wil de gemeente inwoners meer betrekken bij het veiliger maken van hun leefomgeving en de pakkans van inbrekers vergroten.  Inwoners worden gestimuleerd om preventieve maatregelen te nemen om de kans op een inbraak te verkleinen, zoals het zorgvuldig afsluiten van de woning en de woning voorzien van goed hang- en sluitwerk en verlichting.

Bron: Medemblik Actueel