professionals - gemeenten - pkvw-aanbod voor gemeenten 

PKVW-aanbod voor gemeenten

Wil uw gemeente woninginbraak aanpakken? Dan kunt u gebruikmaken van de kennis die het CCV in huis heeft. U vindt dit op de CCV-website, in de digitale nieuwsbrief, in voorlichtingsfilms en tijdens (voorlichtings)bijeenkomsten in het land.

CCV-adviseurs brengen u graag in contact met andere veiligheidspartners die hun ervaringen met u willen delen. Heeft u behoefte aan een nieuw instrument of een nieuwe werkwijze? Het CCV kan inventariseren of anderen ook interesse hebben om gezamenlijk aan een nieuwe oplossing te werken.

Bent u op zoek naar maatwerkadvies over bijvoorbeeld uw integrale veiligheidsplan of een wijkschouw? Wilt u een op maat gemaakt advies voor een lokale voorlichtingscampagne? Of heeft u behoefte aan een workshopbegeleider of advies over de opzet van een belangrijk congres? Het CCV biedt u graag een vrijblijvende offerte voor de inzet van een CCV-adviseur.

Wat biedt het CCV?

Advies over aanpak van woninginbraken

U kunt de CCV-adviseurs Woninginbraak inschakelen om mee te denken over de aanpak in uw gemeente. Tijdens zo’n gesprek kunt u bijvoorbeeld diverse speerpunten in het preventiebeleid van woninginbraken en uw plan van aanpak bespreken.

CCV-adviseurs kennen de belangrijke High Impact Crime (HIC)-partners en werken nauw met hen samen. Ook overleggen ze frequent met het ministerie van Veiligheid en Justitie en werken ze samen met bijvoorbeeld het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS).

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte mailt u naar pkvw(at)hetccv.nl of belt u met 030 751 6700.

Voorlichting geven met eventueel demonstratie ex-inbreker

U kunt via het CCV voorlichters inschakelen voor het verzorgen van een interactieve voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraak, overvallen en babbeltrucs.

Het doel van deze bijeenkomst is het overdragen van actuele informatie en het verhogen van de zelfredzaamheid van bewoners op het gebied van woningbeveiliging. De bijeenkomst moet bewoners stimuleren maatregelen te nemen die eraan bijdragen woningovervallen, babbeltrucs, insluipingen en woninginbraken te voorkomen. Op aanvraag kan ook een ex-inbreker een demonstratie geven van de meest voorkomende inbraakpraktijken. Ook inzetbaar voor bedrijven(terreinen).

De prijzen voor het inschakelen van een CCV-voorlichter variëren tussen de € 250,- en € 600,- afhankelijk van de reisafstand, de tijdsduur, de hoeveelheid voorlichtingsbijeenkomsten die u organiseert en de mate waarin maatwerk een rol speelt.

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte mailt u naar pkvw(at)hetccv.nl of belt u met 030 751 6700.

Advies over implementatie van het PKVW bij uw gemeente of woningcorporatie

U kunt een van de PKVW-adviseurs uitnodigen voor een gesprek, presentatie of workshop om PKVW of bouwkundige beveiligingsmaatregelen in het algemeen (opnieuw) in uw gemeente onder de aandacht te brengen of te introduceren.  U stemt samen de bijdrage of rol af. De adviseur kan als gesprekspartner en spreker ingeschakeld worden, niet als organisator van een bijeenkomst of training.

De inhoudelijke offerte stemt u verder met de PKVW-adviseur af.

Voor meer informatie mailt u naar pkvw(at)hetccv.nl of belt u met 030 751 6700.

Commissie van Compenserende maatregelen

Bent u als gemeente, corporatie, projectontwikkelaar of aannemer inhoudelijk goed op de hoogte van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar wilt u een laatste beoordeling voordat de bouw of renovatie start? Dan kunt u tegen betaling gebruikmaken van onze commissie van compenserende maatregelen

Deze bouwplanadviseurs beoordelen of uw ingediende plan bij correcte uitvoering in aanmerking komt voor een PKVW-certificaat. Ook beoordelen zij uw eventuele alternatieve beveiligingsmaatregelen. Plannen kunnen het hele jaar door worden ingediend. U ontvangt binnen drie weken een reactie.

Gratis voorlichtingsmateriaal

Het CCV biedt als beheerder van het PKVW met de zomer- en wintercampagne - samen met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid - verschillende campagnematerialen aan voor gemeenten, woningcorporaties en PKVW-bedrijven.

Deze campagnematerialen zijn gericht op het bereiken van bewoners in wijken waar veel inbraken plaatsvinden of waar bewoners, in samenwerking met gemeente of wijkagent, zelf initiatieven ontplooien. U maakt bewoners bewuster van hun eigen rol bij het voorkomen van inbraken, versterkt de sociale verbinding in de buurt en werkt samen aan een veiligere gemeente.

De zomercampagne is gericht op de zomermaanden waarin bewoners op vakantie gaan - of een dagje weg - en daarbij hun woning niet altijd voldoende afsluiten of beveiligen. Met deze campagne kunt u het gedrag van bewoners beïnvloeden om een woninginbraak te voorkomen.

De wintercampagne focust op de donkere wintermaanden, wanneer de meeste inbraken plaatsvinden. In die periode zien inbrekers vaak eenvoudig waar de bewoners niet thuis zijn, want daar is het meestal donker. Ook wordt een inbreker minder snel gezien. Het is goed om in deze periode extra maatregelen te nemen tegen woninginbraken. Deze extra inzet wordt ook wel het 'donkere dagen offensief' genoemd.

Al het materiaal is gratis te downloaden of tegen kostprijs te bestellen in de CCV-webwinkel. Gemeenten, corporaties of politie kunnen contact opnemen voor het op maat opmaken van campagnemateriaal. Wij ondersteunen hier graag bij.

Heeft u vragen over het campagnemateriaal? Neem contact op met het CCV via pkvw(at)hetccv.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Wonen

Het CCV heeft een kant-en-klare powerpoint-presentatie voor een ‘Veilig wonen voorlichtingsbijeenkomst'. U kunt hiermee een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners over woningovervallen, inbraak en babbeltrucs invullen.

De kosteloze presentatie is bedoeld voor voorlichters van politie, gemeente, een PKVW-bedrijf of ouderenorganisatie. U vindt de presentatie en het stappenplan op de CCV-website.

Voor meer informatie mailt u naar pkvw(at)hetccv.nl of belt u met 030 751 6700.

Artikelen voor uw website en nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar publiceert het CCV een artikel over veilig wonen, inclusief een opvallende cartoon of afbeelding. Hiermee wordt het onderwerp veilig wonen in het algemeen en het PKVW in het bijzonder onder de aandacht gebracht. Het artikel en de cartoon mag u gratis plaatsen op bijvoorbeeld uw website, in de nieuwsbrief of andere uitgaven. 

Ga naar de artikelen

Voor meer informatie mailt u naar pkvw(at)hetccv.nl of belt u met 030 751 6700.

Boef in de wijk

'Boef in de wijk' is een innovatief en interactief spel, georganiseerd door politie en gemeente. Het spel laat burgers op een leuke manier kennismaken met verdachte situaties. Mensen kijken met andere ogen naar de eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast worden burgers gestimuleerd om verdachte situaties te melden bij de politie.

De speluitleg en hoe deze actie uit te voeren in uw gemeente leest u op de website van het CCV.